وبسایتهای قرآنی دفاتر ملا با شعار : با شما در شادی و غم و اندیشه

وب سایتهای قرآنی ملا نایینی با شعار:

با شما در شادی و غم و اندیشه

** قرآن برای هر محفل و مجلس داره **

1- وب سایتها و وبلاگهای فارسی

http://alebtekar.ir/ وب سایت الابتکار؛ ابتکاری در آموزش قرآن کریم  که مقدمه برای قرائت و تلاوت همۀ کتابهای (سایتها) این اندیشۀ قرآنی است.  

http://arameshha.ir/ قرآن برای آرامش ویژۀ قرائت در آسایشگاه‏ها و بیمارستانها و غیره

http://arameshha.blog.ir/ وبلاگ مشابه

http://adamiyat.ir/ قرآن برای هر مجلس، دفتر اندیشه، ویژۀ قرائت در محافل علوم انسانی

http://azaha.ir/ قرآن برای قرائت در مجلس عزاداری مومنین

http://siyasatha.ir/ قرآن برای هر مجلس، دفتر اندیشه، ویژۀ قرائت در مجالس سیاسی

http://aqdha.ir/ قرآن برای هر مجلس، دفتر شادی، ویژۀ قرائت در مجلس عقد و عروسی

http://karegarha.ir/ قرآن برای هرمجلس، دفتراندیشه، ویژۀ قرائت درمجالس کار وکارگری

http://nahayatolafkar.ir/ قرآن در قرآن، دفتر اندیشه، ویژۀ قرائت در جلسات قرآنی

http://varzeshravesh.ir/ قرآن برای ورزش، دفتر اندیشه، ویژۀ قرائت در مجالس ورزشی

http://hajha.ir/ قرآن برای هر مجلس، دفتر اندیشه، ویژۀ قرائت در مجالس حج و زیارت

http://hajha.blogsky.com/ وبلاگ مشابه

http://attazkiye.ir/farsi/ قرآن برای خود سازی، دفتر اندیشه، ویژۀ قرائت مجالس فردی

نشانی همه وب سایتهای فارسی ملا نایینی تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ جهت ملاحظه لمس یا کلیک فرمایید. سپس رمز ورود خود را وارد فرمایید. 
 

2- العربیة

http://aghdha.ir/ الآیات المناسبة للقرائة فی مجلس العقد و الاعراس

 http://almasaeb.ir  المصائب لعزاء المؤمنین
http://adamiyat.xzn.ir/ الویب ینتشر شعار الموقع آدمیت دات آی آر بلسان العربی

http://alalal.ir/ الاخلاق الریاضة السلامة

http://saey.ir/ الموقع سعی للعمال

http://sokun.ir/ الموقع السکون للایات التی ینتج قرائتها الهدوء و السکون 

http://alhajj.ir/ الآیات القرآنیة فی الحج

http://attazkiye.ir/ الآیات القرآنیة فی التزکیة النفس

جمیع ما عنا من الویب بالعربیة لاحظ فی الموقع الرسمی لمکتبة السرور و الحزن و التفکر

 

3- english

http://arameshha.ir/en/        sure
http://troth.ir/
http://www.grief.ir/

http://ohst.ir/  = ENGLISH HOME

4– ترکی

http://www.agdha.ir/ وب سایت عقدها به زبان ترکی. قرآن سیزی اورگد میزه بوئشلرده